Klubbens historie

125 års jubilæet i 2012

Lørdag den 15. september markerede vi Viborg Lawn Tennis Forenings 125 års jubilæum. VLTF blev stiftet i 1887 som den første tennisklub uden for hovedstaden.

Det blev en god og festlig dag, hvor der deltog 70-75 personer i receptionen fra kl. 10, incl. en snes inviterede gæster udefra, og til jubilæumsfesten om aftenen i Liseborg Centrets Cafeteria var der i alt 50 deltagere. Ved receptionen var der taler fra VLTF’s formand

Christian Nissen, fra viceborgmester og kulturudvalgsformand Per Møller Jensen og fra Jyllands Tennis Unions formand Peter Andresen. Talerne fokuserede på det historiske, men også på det gode samarbejde parterne imellem i nutiden.

Vi modtog en del gaver, som vi er taknemmelig for: Fra Viborg Kommune var der et jubilæumsbeløb på 13.200 kr., foruden at de har bidraget med 100.000 kr. + momsen af hele beløbet til kunstgræsbanen/lysanlægget. Desuden modtog vi pengegaver fra Jyllands Tennis Union, Viborg Idrætsråd og fra naboklubberne i Skive og Aars. Fra JTU fik vi også en kasse Head tennisbolde, og ligeledes en kasse Wilson tennisbolde samt en vingave fra Dansk Tennis Forbund, hvis formand Henrik Klitvad og direktør Sune Alenkær gæstede klubben til et dialogmøde halvanden uge forinden. Fra vores sponsor Nikostine fik vi et fint læsejl med logo m.v., og det samme fik vi fra Sporttrading, der har anlagt kunstgræsbanen. Fra Liseborg Centrets Cafeteria fik vi to store tæpper og en vingave. Og så gav Randers Tennisklub os en værdifuld servehastighedsmåler. Endvidere har Carlsberg Sportsfond bevilget 15.000 kr. til indkøb af en boldmaskine (Tennis Tower Club).

Til højre kan du se en collage af fine fotos, som er taget fra dagens aktiviteter. Der er billeder inde fra og lige uden for klubhuset under receptionen, fotos fra indvielsen af kunstgræsbanen og fra den hygge turnering, der blev afviklet med Tom Andersen/Martin Chröis som vindere. En stor tak til Ole for disse flotte fotos.

I 1880′erne kom tennisspillet til Danmark, og som en af de allerførste i landet stiftedes i 1887 Viborg Lawn Tennis Forening.

TENNISSPILLETS OPRINDELSE

Der hersker en del uenighed omkring tennisspillets oprindelse. Forløberne for tennis har tilsyneladende været et spil, hvor man slog til en bold med hånden over et net. I Grækenland har man dyrket et tennislignende spil siden 500 år f.kr. og i Frankrig et lignende spil siden 1200-tallet. Tennisspillet som vi kender det i dag kommer fra England, hvor major Walter C. Wingfield i 1874 nedskrev reglerne. Den væsentligste ændring fra dengang er, at banen har fået et fast rektangulært mål. I 1880′erne kom tennisspillet til Danmark, og som en af de allerførste i landet stiftedes i 1887 Viborg Lawn Tennis Forening. Annonce i Viborg Stifts Tidende den 30. april 1889 vidner om en gammel klub. Der indkaldes til generalforsamling i Viborg Lawn Tennis Forening (Viborg Lawn-Tennis-Klub af 1887).

 

DE FØRSTE 25 ÅR

I sin langt over hundredårige tilværelse har foreningen haft baneanlæg fire steder i Viborg. De første 25 år fra stiftelsen i 1887 og indtil 1912 lå banerne i smukke omgivelser på Borgvold, hvor spilleunderlaget mestendels var græs. Heraf navnet lawn-tennis. Selv om det er mange år siden, der i klubben er blevet spillet græstennis, har foreningen fremdeles bibeholdt lawn som en del af sit officielle navn. Ærbarheden var i højsædet. Påklædningen var præget af datidens mode og syntes mere egnet til et middagsselskab end til sportslige udfoldelser. Banernes beskaffenhed på Borgvold gjorde sikkert heller ikke tennisspillet nemmere. Af ukendte årsager blev tennisbanerne i 1912 flyttet ud ud til “Søtorp” i Skovbrynet ved den nuværende Søndre Allé. Her oprettedes 4 baner, men på grund af byudviklingen blev baneantallet senere reduceret til 3. Motivet her stammer fra en holdkamp mod Skive på Søtorp i juli 1926. I 1929 blev Viborg Stadion bygget og i forbindelse hermed blev der anlagt 4 tennisbaner ud mod Overdamsvej. Her på dette centrale sted havde VLTF hjemsted i 45 år fra 1930 til 1975. I 30′erne blev eksercerhuset på Rødevej brugt til indendørs tennis.

Gennem årtier blev tennissporten omtalt som den hvide sport, idet kun hvidt dress blev anset for passende påklædning. Her ses i forgrunden tennisklubbens mangeårige formand Vilhelm Schütt i aktion på anlægget ved Overdamsvej, og påklædningen var naturligvis i overensstemmelse med de uskrevne love. Flere af klubbens nuværende medlemmer erindrer at have spillet tennis klods op af det gamle Viborg Stadion midt under en fodboldkamp. Ikke mindst i halvlegen kunne fodboldtilskuerne vende blikket bagud for der at iagttage tennisspillets finesser. Der er således en del af klubbens mangeårige medlemmer, der med rette kan bryste sig af at have spillet for adskillige betalende tilskuere. Af kapacitetsmæssige årsager rykkede klubben i 1975 fra Overdamsvej til de nuværende baner i Liseborg. Det startede med 4 baner, som siden hen udvidedes til 9 baner. 8 baner var grusbaner, heraf 2 lysbaner mens 1 centrecourtbane var af kunststof. I en årrække inkluderede kapaciteten desuden et par grusbaner i Houlkær, som dog for få år siden blev udskilt fra klubben. Ved indgangen til det nye årtusind fik klubben etableret et nyt klubhus til gavn for klublivet.

 

DE SENERE ÅR

På det konkurrencemæssige område har Viborg Lawn Tennis Foreningen været nede i en mindre bølgedal. Klubben har for mange år tilbage været repræsenteret i 3. division og enkelte spillere har i tidens løb været involveret i dyster på højere plan. Det tegner imidlertid lyst nu, da Viborg de seneste år har haft den ene oprykning efter den anden. Seneste oprykning kan nævnes førsteholdet, der i 2009 skal spille i Jyllandsserien. Fra bestyrelsens side har man gennem årene altid næret ønske om, at klubben kunne blive så højt rangeret som muligt.

I slutningen af 1980′erne nåede medlemstallet et foreløbigt maksimum med omkring 600 medlemmer og takket være bygningen af en indendørs tennishal ved Liseborgcentret i 1987 ændredes klubbens tennisaktivitet til i nok så høj grad også at være en helårsidræt.

Tilbud om tennisskole i børnenes sommerferie er en af klubbens aktiviteter af nyere dato. I løbet af 4 dage får børn i alderen 8 – 14 år mulighed for lære noget om grundslag og regler krydret med leg ind imellem. Såvel børn som trænere får nogle hyggelige og udbytterige dage på tennisanlægget.

I tidens løb har tennis som et andet kært barn fået mange tilnavne. Spillet har været omtalt som det ædle og noble spil – den hvide sport, som var forbeholdt overklassen. Det sidste er ingenlunde gæl-dende mere. I dag er tennis blevet hver mands eje – et spil for alle, som er fascineret af den lille gule bolds flugt hen over nettet.

Mange steder i udlandet har tennissporten i dag gyldne tider og hører til blandt de mest udbredte og populæreste idrætsgrene. Her i landet derimod bliver tennissporten ikke synderlig eksponeret i medi-erne og oplever ikke samme bevågenhed som visse andre sportsgrene. Tennissporten i Danmark har således oplevet en række år med vigende tilslutning, og tendensen er desværre heller ikke gået Viborg Lawn Tennis Forening ram forbi. Det må siges at være både synd og skam, at ikke mange flere oplever glæden ved det fortryllende spil, der kan spilles af alle aldersklasser på alle planer.

Kilde: Festskrift i anledning af Viborg Lawn Tennis Forenings 100 års jubilæum