Hædersbevisninger

Viborg Lawn Tennis Forening tildeler normalt tre hædersbevisninger årligt:

Vandrepokal For God Indsats, Vandrepokal som Årets Spiller og Juniorpokalen. – Nedenfor nævnes modtagerne af disse pokaler i de år, som de er blevet tildelt, men først omtales Æresmedlemmer.

ÆRESMEDLEMSKAB

VLTF’s vedtægter § 3 sidste sætning fastlægger kortfattet, hvad der ligger til grund for tildeling af æresmedlemskab:

”Et medlem, der har ydet en ganske særlig indsats for klubben, kan af bestyrelsen udnævnes til livsvarigt æresmedlem.”

Det bemærkes, at det er bestyrelsen, der beslutter at tildele æresmedlemskab, i lighed med en hel del andre idrætsforeninger, mens nogle foreninger lader det være op til generalforsamlingen at vedtage dette.

Udnævnelsen kan finde sted på en generalforsamling, ved en festlig afslutning på en sæson eller ved en anden særlig lejlighed.

Æresmedlemskabet giver livslang kontingentfritagelse, for så vidt angår udendørs medlemsskab.

Siden VLTF’s stiftelse i 1887 har der kun været 3 æresmedlemmer:

Ingvard Sørensen (1899 – 1991)  blev i forbindelse med 100 års jubilæet i 1987 udnævnt som det første æresmedlem. Apoteker Sørensen, som han blev kaldt i byen, var med i VLTF’s bestyrelse i samfulde 29 år fra 1932 til 1961, herunder formand i 1937-1947 og senere igen i to korte perioder. Ingvard Sørensen var som spiller Jyllands bedste i nogle år og på det udvalgte Jyllands hold. Han var også træner i VLTF.

Vilhelm Schütt (1936 - 2023 )  blev i 1999 udnævnt som VLTF’s andet æresmedlem i forbindelse med, at han trak sig tilbage efter hele 22 år som formand, først i perioden 1964-1969 og derefter 1982-1999. Efter sin meget store indsats for VLTF blev han også i 1999 kåret som Årets idrætsleder i Viborg af byens samvirkende idrætsklubber.

Inger Guldager (1935 – 2009)  blev i marts 2007 udnævnt som VLTF’s første kvindelige æresmedlem. Hun var i tre omgange bestyrelsesmedlem i to år ad gangen, når hun trådte hjælpende til. Ellers ydede hun i mange år en meget stor indsats som frivillig uden for bestyrelsen, stod for medlemsstyring, var kontaktperson for nystartede spillere, stod for begyndertræning, minitennis og sommerskole for juniorer.

VLTF’s pokal FOR GOD INDSATS

Denne vandrepokal blev indstiftet og første gang tildelt i 1988. Ordene

”For God Indsats” er indgraveret på pokalen, der også er blevet benævnt Klubpokalen.

Den gives til et medlem, der har ydet en stor indsats for foreningen, det være sig i bestyrelsesarbejde eller frivillig indsats udenfor. Normalt vil indsatsen have stået på i en række år.

Nedenfor angives modtagerne gennem årene, tre gange er den ikke blevet uddelt. – En nærmere beskrivelse af baggrunden for tildelingerne vil føre for vidt og er ikke med her.

2023 - Christine Grodt
2022 - Heine Puggaard
2021 - Kristian Dahl Andersen
2020 - Henrik Zacho
2019 - Anette Thorning
2018 - Flemming Pedersen
2017 - Klaus Bagger
2016 - (ikke tildelt)
2015 - Christian Nissen
2014 - Christian Nissen
2013 - Sofie Benn Nielsen
2012 - Ole V. Nielsen
2011 - Søren N. Rasmussen   
2010 - Conny Larsen
2009 - Maj Zacho Rasmussen
2008 - Maj Zacho Rasmussen
2007 - Maj Zacho Rasmussen
2006 - Uffe Larsen
2005 - Henny Jappe
2004 - (ikke tildelt)
2003 - Inger Guldager
2002 - (ikke tildelt)
2001 - Evald Toftgaard                          
2000 - Kjeld Stisen                                     
1999 - Vilhelm Schütt                                
1998 - Niels Aas Jensen                           
1997 - Niels Kr. Plagborg Iversen              
1996 - Kurt G. Jensen                                 
1995 - Hans Bjerre                                       
1994 - Inger og Folmer Guldager             
1993 - Ellen Brath                                       
1992 - Lis Jensen                                          
1991 - Ulla Hermansen                               
1990 - Anni Holmskov                                 
1989 - Karl Oskar Andersen                     
1988 - Svend Erik Henningsen                   

VLTF’s pokal som ÅRETS SPILLER

Denne pokal går helt tilbage til 1932, således som der står indgraveret:

VANDREPOKAL FOR LAWN-TENNIS UDSAT AF FORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAAND I HAAND TIL VIBORG LAWN-TENNISFORENING 1932

Pokalen har fire årstal og navne på modtagere indgraveret:

1936  Ingvard Sørensen
1935  Olaf Frostholm
1934  Ingvard Sørensen
1933  Ingvard Sørensen

 

Der er antagelig tale om klubmesteren eller årets spiller i disse år. Allerede dengang var det senere æresmedlem Apoteker Sørensen en spiller, der skilte sig ud. – Der kom så en periode på godt 50 år, hvor der ikke er nogen indgraveringer og muligvis heller ikke tildelinger, men efter 100 års jubilæet i 1987 genoptages tildelingerne, og pokalen får indgraveret ”V.L.T.F. Årets Spiller”.

Vandrepokalen tildeles som regel en bestemt spiller, men kan også tildeles et hold, der har ydet en flot indsats i løbet af sæsonen.

Her nævnes navnene på modtagerne gennem de senere årtier:

2023 - Tora Hamalainen Sirdorf
2022 - Sine Madsen
2021 - Dameholdet
2020 - Thomas Christensen
2019 - René Kristensen
2018 - Louise Malling Laustsen
2017 - Ole V. Nielsen
2016 - Kristian Dahl Andersen
2015 - David Langberg
2014 - Lukas E. Nielsen
2013 - Kristian Dahl Andersen
2012 - Dan Nielsen
2011 - David Langberg 
2010 - Lisbeth Nielsen
2009 - 1. holdet
2008 - Søren L. Jensen
2007 - Kjeld S. Christensen
2006 - Lisbeth Nielsen
2005 - Agata L. Madsen
2004 - (ikke tildelt)
2003 - (ikke tildelt)
2002 - (ikke tildelt)
2001 - Ole Krabbe
2000 - Kasper Worsøe
1999 - Morten Jepsen
1998 - Kasper Worsøe
1997 - Maja Dickenson
1996 - Stine Jepsen
1995 - Tobias G. Nielsen
1994 - Jonas Worsøe
1993 - Anders Dorph
1992 - Svend Erik Henningsen
1991 - Uffe Larsen
1990 - Lasse Dalberg-Larsen
1989 - Hans Just Andersen
1988 - Jeppe Dalberg-Larsen

VLTF  JUNIORPOKALEN

Som indgraveret på Juniorpokalen, blev den skænket af Skive Tennisklub i forbindelse med 100 års jubilæet i 1987. – Den tildeles en spiller eller eventuelt et hold, der har gjort en særlig god indsats i det forløbne år.

Godt halvdelen af nedennævnte modtagere af pokalen – i alt 12 juniorer - har senere udviklet sig så godt, at de er blevet divisionsspillere enten i VLTF eller også i andre klubber i forbindelse med, at de er fraflyttet Viborg.

2023 - Lærke Tougaard Svendsen
2022 - U16 drengeholdet
2021 - Christian Høst Hansen
2020 - Bastian Bagger
2019 - Emil Schmidt
2018 - Patricia Svarre Larsen
2017 - Louise Malling Laustsen
2016 - Stefan Sundgaard
2015 - Caroline Chröis
2014 - U12 Pige Holdet
2013 - Cathrine Chröis
2012 - U14 Pige Holdet
2011 - Sofie Benn Nielsen
2010 - Juniordrenge Holdet
2009 - Lukas E. Nielsen
2008 - Freja Z. Rasmussen
2007 - Kristian D. Andersen
2006 - Lukas E. Nielsen
2005 - Anders Purup
2004 - (ikke tildelt)
2003 - Rasmus Ravn Nielsen
2002 - (ikke tildelt)
2001 - Arnela Muminovic
2000 - Anne Krogh Christiansen
1999 - Melisa Gacic
1998 - Vildana Gacic
1997 - Frederik Stæhr
1996 - Mette Marie Stæhr
1995 - Maja Dickenson
1994 - Ditte Loldrup
1993 - Stine Jepsen
1992 - Anders Dorph
1991 - Jonas Worsøe
1990 - Jesper Bjerre
1989 - Tobias Giandrup Nielsen
1988 - Hans Just Andersen