Seniortræning

I indendørssæsonen fra oktober til april tilbyder VLTF disse træningsformer for medlemmer:

Lørdagstræning

Vi tilbyder træning de fleste lørdage. Træning er niveauinddelt:
Niveau C-B (letøvede og øvede spillere): Lørdage kl. 10-11.30
Niveau B-A (øvede og meget øvede spillere) Lørdage kl. 11.30-13.00
Vores dygtige seniortrænere skiftes til at træne om lørdagen.
Prisen er 75 kr. pr. træning og tilmelding sker fra gang til gang via aktivitetskalenderen på forsiden. 
 

Sæsonhold

På sæsonhold tilmelder du dig et hold for en hel sæson.
På den måde kan trænerne planlægge sammenhængende udviklingsforløb ud fra et godt kendskab til jeres spil.

Alle sæsonhold er pt. fyldt.