Niveau-deling - Seniorer:

Klubbens foreningstilbud er baseret på niveaudeling af spillerne ud fra tanken om, at en god tenniskamp/træning fordrer, at det er nogenlunde ligeværdige spillere.
Derfor skal man tilmelde sig klubbens aktiviteter på det niveau, hvor man kan se sig selv ifølge definitionerne nedenfor. Nogle befinder sig et sted mellem 2 forskellige kategorier. I så fald melder man sig til det, som passer bedst, eller man kan spørge træneren, hvilket hold man tilhører.