Mindeord for æresmedlem Vilhelm Schütt

30. januar 2024 15:06 , af Freja Hamalainen Sirdorf
MINDEORD - VILHELM SCHÜTT
 
Viborg Lawn Tennis Forenings tidligere formand gennem en lang årrække Vilhelm Schütt døde den 16. december 2023 i en alder af 87 år, og han blev begravet på Viborg Kirkegård seks dage senere kort før jul. - Viborg Stifts Folkeblad bragte den 8. januar en lang og fin beskrivelse af hans gerning som lærer på Nordre Skole gennem godt 40 år og også en omtale af hans store virke som håndbold træner i både Viborg HK og Aalborg HK for datidens 1. hold, foruden hans formands arbejde i VLTF i tennissportens tjeneste.
 
Vilhelm Schütt har været den længst fungerende formand igennem VLTF's 136 årige historie. Efter at have været bestyrelsesmedlem i 3 år fra 1961 var han i sin første periode formand fra 1964 til 1969 i et årti, hvor de 4 baner lå på Overdamsvej og der var ret få medlemmer - 84 i 1964 men tæt på 200, da hans første formandstid afsluttedes. Efter et dusin år, hvor han mest var engageret i håndbold som træner, vendte han tilbage som formand for VLTF i 1982, hvor tennisforeningen syv år forinden var flyttet ud på Liseborg og et helt nyt anlæg opbygget. Vilhelm Schütt var derefter formand i samfulde 17 år frem til 1999. Sammenlagt blev det til 22 år som formand og 25 års bestyrelsesarbejde i VLTF, ja han fortsatte nogle år med at bidrage i udvalg. Læg dertil, at Vilhelm lagde et meget stort antal arbejdstimer i VLTF. Ud over gerningen som matematik- og idrætslærer på Nordre Skole var hvervet som formand i VLTF nærmest et andet kald for ham, men tennis var også et hjertebarn for ham. - Igennem livet var han ungkarl, og det gav ham nok ekstra timer til vores forening. 
 
Da han bebudede sin afgang som formand i klubbladet Racket i december 1998, udtalte Vilhelm Schütt, at han havde været "endog meget glad for at være jeres formand i de mange år". Han var også med rette stolt af at have stået i spidsen for foreningens udvikling op igennem firserne med et eksplosivt voksende medlemstal, der nåede op over 600 i årene omkring 1990, med ventelister! Det udendørs baneantal på Liseborg måtte øges fra 6 til 9 (den sidste bane var en kunststofbane, der hvor padel banerne ligger i dag). Tennishallen blev bygget i 1987, men desværre kun med én bane, idet man ikke turde binde an økonomisk med to baner, omend der var tegninger til en dobbelthal. - I 1987 forestod Vilhelm Schütt også fejringen af VLTF's 100 års jubilæum, og i halvfemserne blev der etableret minitennis på den nuværende bane 8, VLTF udsendte eget klubblad med mange udførlige artikler fra formanden, VLTF avancerede stærkt i holdturneringerne, juniorafdelingen voksede meget med mange dygtige unge spillere, og der blev etableret omfattende træning med egne og udefrakommende trænere. - Vilhelm Schütt var med i det meste, bakket op af mange gode frivillige kræfter i bestyrelse og udvalg. - I de sidste år af hans formandstid startede en tilbagegang i medlemstal og økonomi dog, ligesom i dansk tennis generelt.
 
Ved Standerhejsningen i 1999 blev Vilhelm Schütt udnævnt til Æresmedlem af VLTF, og samme år hædrede Viborg by ham med kåringen som Årets idrætsleder på De Samvirkende Idrætsklubbers generalforsamling. Det skete som anerkendelse af hans bedrifter i arbejdet for VLTF, og det var faktisk første gang, at en idrætsleder fik den hædersbevisning to gange, i forskellige idrætsgrene, idet han i 1973 blev Årets idrætsleder som elitetræner i Viborg Håndboldklub.
 
Vilhelm Schütt nød at dyrke tennis spillet, som han startede med som ung tilbage i halvtredserne. Han var en habil spiller, der deltog på hold og i klubturneringerne, hvor han nåede finalen i herresingle tre år i træk i 1960'erne. Han var en stilfuld repræsentant for den hvide sport, der dengang var symboliseret ved de obligatoriske Fred Perry shorts, hvid polo og ditto strikket sweater. Det blev double spillet, som han dyrkede mest i de senere årtier, med højt humør og stor talelyst - de færreste bolde i en herredouble forblev ukommenterede. Han kom dog ikke til at nyde sit otium i tennissporten efter afgangen som formand længere end et par år, idet han blev ramt af skader og måtte lægge ketsjeren på hylden.
 
En af de allerstørste formænd i VLTF's historie er gået bort.
- Æret være Vilhelm Schütts minde.
 
Mindeordene er skrevet af Christian Nissen, tidligere formand for VLTF.