Indendørs: (1. oktober - 30. april)

Foreningen har 2 indendørshaller, og du kan ansøge om at få en fast spilletid ved at sende en mail til vltf1887@gmail.com med overskriften "Indendørs tennis".

I august bliver der sendt en mail til alle medlemmer om ansøgningsfrist. Herefter bliver der lavet en plan, som forsøger at tilgodese alles ønsker på bedste vis. 

Alle ansøgere får hurtigst muligt besked på mail om hvilken tid de har fået, og hvor meget de skal betale.

Såfremt der ansøges om den samme spilletid som året før, og der ansøges rettidigt, har man normalt fortrinsret på denne tid.

Priser kan ses her: https://www.vltf.dk/priser---tennis

Det seneste prisblad kan ses til højre.