Sponsorer

VLTF, Viborg Lawn Tennis Forening, tilbyder dens sponsorer følgende:

VLTF er ved dens opstart i 1887 een af Viborgs ældste sportsforeninger, og er beliggende i, og er del af det store idrætsanlæg i Liseborg med flere andre klubber, og et sted hvor der færdes et meget stort antal idrætsudøvere, og som er under planlægning for betydelig udvidelse.

Liseborgcenteret overgår i 2020 fra at være en kommunal institution til en selvejende institution ved en sammenlægning af samtlige af centerets sportsanlæg og aktiviteter under en samlet daglige ledelse, bestyrelse og repræsentantsskab.

Herunder får VLTF en ekstra og ny indendørs tennisbane til vintersæson, således at klubben med dens 7 udendørsgrusbaner kan imødekomme det behov der er hos klubbens egne medlemmer, og omkringliggende tennisforeningens interesse i den høje grad som
denne mulighed efterspørges. 

Som alle andre sportsklubber er Viborg Lawn Tennis Forening i et vist omfang afhængig af indtægter fra sponsorater, og det er klubbens håb, at blot 8 af byens firmaer/virksomheder vil støtte op om klubbens aktiviteter og drift ved sponsorater af attraktivt årligt beløb, set i forhold til det som klubben kan tilbyde sponsorerne ved:

 • Synlighed overfor klubbens mange medlemmer i Viborg og lokalområdet. 
 • Direkte og indirekte muligheder for indtjening for sponsorene ved klubbens opfordring til medlemmerne om, at gøre brug af klubbens sponsorer på både kort og lang sigt. 
 • Sponsorene bliver eksponeret overfor dels klubbens 220 aktive medlemmer bestående af juniorer, ynglinge, seniorer og supersensioner som benytter klubbens udendørsbaner flere gange om ugen samt udefrakommende gæstespillere, og ligeledes et betydeligt antal spillere fra andre klubber i forbindelse med klubbens flere  / jævnlige årlige turneringer.
 • Herudover vil sponsorerne ved indgangen til det samlede store anlæg blive præsenteret overfor over 1200 sportsudøvere, og et betydeligt antal tilskuere til disse aktiviteter. Ligeledes andre store sportslige arrangementer som gennemføres sideløbende af centerets ledelse.  

Sammensætning af sponsorater / virksomhedstyper baseres på:

 • Kun en sponsor indenfor den type virksomhed den enkelte sponsor er beskæftiget i, således at ingen konkurrerende firmaer/virksomheder i samme branche.

Generelt for samtlige og alle sponsorater:

 • Alle sponsorer vil hver især blive præsenteret på en sponsortavle ved klubhuset samt reklameplade eksv. 50 x 50 cm med logo og en tekst efter sponsors eget valg ved indgang på een af klubbens 8 udendørsbaner. 
 • Alle sponsorer vil herudover bliver præsenteret ved indgangen til det samlede nye Liseborganlæg hvor alle der benytter det store anlæg kommer forbi til samtlige af de mange sportsaktiveter på anlægget. 
 • I vintersæson nedtages sponsorenes reklamer, og opsættes i tennisklubbens nuværende indendørshal og/eller kommende ekstra ny indørshal.
 •  Alle sponsorer bliver vist på hjemmeside og facebook med Logoreklame på hjemmeside med link til sponsores egen hjemmeside. 

Sponsoraftale - Priser / Årligt over 2 år - Løbende fra 1. Maj til 30. April

Guld sponsor: kr. 9.000 pr. år kan fx indeholde: (Pris er inkl. omkostninger til reklamebanner og eller reklameskilt, dog ikke vedligeholdelse af disse - Årlig fakturering)

 • 4 stk fri-kontingent til ansatte i sponsorfirma i udendørssæsonen fra starten af Maj til udgangen af September
 • Årligt  “prøv tennis” arrangement for virksomhedens ansatte, med udstyr og assistance og instruktion fra klubbens erfarne spillere og trænere.
 • Reklame på front eller ryg af turneringsholdenes spilledragter. Logoprint til spilledragter leveres af sponsor.
 • Turnering eller arrangement opkaldt efter sponsor med reklamebanner på de baner som benyttes til arrangementerne.

Sølv sponsor: kr. 4.500 pr. år indeholdende: (Pris er inkl. omkostninger til reklamebanner og eller reklameskilt, dog ikke vedligeholdelse af disse - Årlig fakturering)

 • 2 stk fri-kontingent til ansatte i sponsorfirma i udendørssæsonen fra starten af Maj til udgangen af September.

Bronze sponsor: kr. 2.500 pr. år indeholdende: (Pris er ekskl. omkostninger til reklamebanner og eller reklameskilt, dog ikke vedligeholdelse af disse - Årlig fakturering)

 • 1 stk fri-kontingent i sponsorfirma i udendørssæsonen fra starten af Maj til udgangen af September
Hvis du ønsker mere information eller ønsker at sponsorere eller give et tilskud til Viborg Lawn Tennis Forening så kontakt:
 • Heine Puggaard på 42 40 08 60 / vltf1887@gmail.com