Kære tennisspillere.
Det er hermed en stor fornøjelse at kunne præsentere klubbens medlemmer for
2 nye foreningstilbud, der løber af stablen de fleste lørdage henover vinteren.
Tilbuddene er primært for klubbens egne medlemmer, men tennisspillere fra
andre klubber er også velkomne til at lære klubben at kende ved at deltage i
aktiviteterne.

1: Træningstilbud:

Tilbuddet er henvendt hhv ”C” og ”B” spillere ifølge planen. Se mere om
niveaudeling nederst.
Vi er meget stolte af at have klubbens bedste trænere til at stå for
undervisningen. Teamet kommer blandt andet kommet til at bestå Agata, Louise,
Jesper og Tora.


2: Lørdagsmatch:

Denne aktivitet foregår fra 13:00 - 17:30.
Ideen er at man spiller doblespil efter konceptet ”stærk / svag”. Dog må
forskellen på stærk og svag aldrig være for stor, da det ellers går udover
kvaliteten af spillet. Derfor skal man tilmelde sig efter det niveau, man føler sig
hjemme i ifølge definitionerne nederst. Hensigten er at skabe nogle gode
ligeværdige tenniskampe på kryds og tværs i klubben. Alle er velkomne, men
invitationer er især rettet til de som ikke er med på et "fast rul", og som gerne
vil spille mere tennis i løbet af vinteren.

Nedenfor fremgår tidspunkterne for de planlagte aktiviteter.

Niveau-deling:

En god tenniskamp / træning fordrer at det er nogenlunde ligeværdige spillere.
Derfor skal man tilmelde sig på det niveau, hvor man kan se sig selv, ifølge
definitionerne nedenfor. Nogle vil måske mene at de befinder sig et sted mellem
forskellige kategorier. I så fald kan man tilmelde sig begge.
Dvs kan man både se sig som B og A spiller, kan man tilmelde til træning for B
spillere og Double som A/B spiller (men ikke som B/C spiller).